KOMUNIKAT

Przerwa urlopowa. Przepraszamy za niedogodności.

 

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.biletyberlin.pl.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest firma Vivo Marek Kachnowicz z siedzibą w Szczecinie (70-444), ul. Mazurska 21/42, NIP 851-276-18-64.

I. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora Serwisu w czasie wizyty użytkownika w Serwisie. Podanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.

II. Zakres zbieranych danych osobowych.
 1. Dane kupujących - Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sprzedających w Serwisie będzie zobowiązany zarejestrować się i podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Operator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez kupującego.
 2. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email - W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.
 3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie - Podczas wizyty w Serwisie system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Serwisu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
III. Cel zbierania danych osobowych
 1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Kupującym i Sprzedającemu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dane kupujących, którzy zdecydowali się na zarejestrowanie w Serwisie są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.
 3. Adres email wpisany w formularzu zamówienia usługi/produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z informacją o zamówieniu, prawach i obowiązkach klienta, a także z ofertami promocyjnymi operatora Serwisu.
 4. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
 5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
IV. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora Serwisu będą udostępniane sprzedającemu w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w Serwisu.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora Serwisu podejmą działania windykacyjne.

Operator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

V. Kontakt

Operator Serwisu będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu.

Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, prawa i obowiązki klienta, a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator Serwisu będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie prośby o zmianę danych osobowych, żądanie usunięcia danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy: Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin.

VI. Usuwanie i zmiana danych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi Serwisu emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem tradycyjnym na adres Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora Serwisu w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Jednocześnie informujemy, że przechowujemy dane osobowe użytkownika w trakcie realizowania transakcji, a także po jej zakończeniu w celu dokonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; statystycznych i archiwizacyjnych; maksymalnie przez okres dziesięciu lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

VII. Pliki cookies

Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania ze Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

VIII. Zabezpieczenie danych

Operator Serwisu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Operator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

Operator zapewnia w szczególności:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 4. dokładne i aktualne,
 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 7. bezpiecznie przechowywane,
 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
IX. Odpowiedzialność

Operator Serwisu zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom Serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

X. Dane podmiotu zbierającego dane

Podmiotem zbierającym dane jest firma Vivo Marek Kachnowicz z siedzibą w Szczecinie (70-444), ul. Mazurska 21/42, NIP 851-276-18-64.

XI. Zmiany w polityce prywatności

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.biletyberlin.pl wejdą w życie 7 dni po ich ogłoszeniu.