KOMUNIKAT

Przerwa urlopowa. Przepraszamy za niedogodności.

 

 

Regulamin serwisu biletyberlin.pl

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu zlecania i dokonywania zakupu na rzecz Użytkownika oraz przekazywania mu Biletów przez BiletyBerlin.pl  (dalej: Serwis) na Imprezy realizowane przez osoby trzecie (dalej: Organizatorów), a także do reklamacji dotyczących sprzedaży Biletów oraz zwrotów Biletów.

2.     Operatorem Serwisu jest Marek Kachnowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Vivo Marek Kachnowicz z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazurska 21/42, NIP: 851-276-18-64, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.     Użytkownik we własnym zakresie musi spełnić wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia procesu rezerwacji i zakupu biletów, tj. w szczególności musi posłużyć się aktualną i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarką internetową.

4.     Użytkownik zlecający Serwisowi dokonanie zakupu Biletu na swoją rzecz, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5.     Serwis zobowiązany jest poinformować Użytkownika o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.

6.     Serwis nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

 

Sprzedaż biletów

7.    Serwis świadczy odpłatne usługi dokonywania zakupu Biletów na rzecz Użytkownika na Imprezy realizowane przez Organizatorów. Serwis nie dokonuje odsprzedaży Biletów; Usługa świadczona jest wyłącznie w oparciu o zlecenie złożone przez Użytkownika, zaś Serwis nabywa wskazany w zleceniu Bilet działając w imieniu i na rzecz Użytkownika. Z tytułu wskazanej wyżej usługi Serwisowi przysługuje wynagrodzenie, które jest doliczane do ceny nominalnej Biletu.

8.     Kwota należności wynikająca z usługi dokonania zakupu Biletu na rzecz Użytkownika winna zostać zapłacona na Rachunek Operatora Serwisu niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, przy czym nie później niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

9.     Wpłat za bilet należy dokonywać na poniższe dane:

Vivo Marek Kachnowicz

ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin

Tytułem: [nazwa koncertu i numer rezerwacji]

Numer konta (ING Bank):

47 1050 1559 1000 0092 3182 5317

10. Każdy Użytkownik może zlecić dokonanie zakupu Biletu na swoją rzecz na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Imprezy przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu, wybiera również kategorię Biletu.

11. Serwis realizuje zamówienie najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Wysyłka jest realizowana na terenie Polski.

12. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób.

13. Na wszystkie usługi Serwisu (w tym zakupione Bilety) są wystawiane faktury. Faktury są wysyłane drogą mailową na adres mailowy podany w rezerwacji.

 

Reklamacje i odpowiedzialność operatora

 14. Użytkownikowi, stosownie do przepisu art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o zakup Biletu.

15. Zwrot Biletu jest możliwy tylko w przypadku odwołania Imprezy lub zmiany daty Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy lub zmiany daty Imprezy Serwis zwróci Użytkownikowi koszt biletu w cenie nominalnej i koszt transportu. Zwrotowi nie podlega koszt Usługi świadczonej przez Serwis na rzecz Użytkownika.

16. Serwis zastrzega, że może zdarzyć się sytuacja, w której, mimo zlecenia dokonania zakupu Biletu na rzecz Użytkownika w danej kategorii na Imprezę oraz dokonania wpłaty przez Użytkownika, zakup biletów na Imprezę nie będzie możliwy. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł wybrać inną kategorię biletów na Imprezę (różnica w cenie zostanie wyrównana poprzez zwrot nadpłaty przez Serwis lub dopłatę przez Użytkownika do Biletu w droższej kategorii) lub otrzymać od Serwisu całkowity zwrot kosztów za usługi Serwisu (w tym kosztów za Bilet).

17. Jeżeli rzecz ma wadę fizyczną (uszkodzenie Biletu), Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

18. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Serwis usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

19. Serwis zastrzega, że wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej Imprezy, a także jej przebiegu i realizacji, należy kierować wyłącznie do Organizatora Imprezy (dane Organizatora są podane na Bilecie na Imprezę).

20. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Imprezy, która leży wyłącznie po stronie Organizatora Imprezy. Serwis nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego danej Imprezy i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem Imprezy.

 

Dane osobowe i postanowienia końcowe

21. Serwis może przetwarzać informacje dotyczące Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie przekazane dane są prawidłowe.

22. Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera Serwisu. Użytkownik może zrezygnować z newslettera klikając w link dotyczący rezygnacji w stopce otrzymanego newslettera.

23. Wszelka korespondencja Użytkownika z Operatorem Serwisu winna odbywać się drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25. grudnia 2014 r.


Informacja
Kontakt